Reklama
Reklama

Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Program XI Festiwalu Musica Sacromontana 2016
16 maja 2015

Program festiwalu 2016


XI Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2016 - zobacz

 

11. Festival der oratrischen Music MUSICA SACROMONTANA 2015 - Programm DE

 


           Od najdawniejszych czasów wzgórze opodal miasta Gostynia było nazywane locus sacer (łac. miejsce święte) i locus Matri Dei (łac. miejsce Matki Boga). Już w roku 1468 istniała tu pierwsza cudami słynąca kaplica ku czci Matki Bożej. Cudownie uzdrowiony magnat wielkopolski Adam Florian Konarzewski stał się pierwszym fundatorem Świętej Góry. Dzięki niemu i wdowie po nim, Zofii z Opalińskich, w latach 1676-1698 wybudowano obecną świątynię – bazylikę p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz św. Filipa Neri. Jest ona wzorowana na weneckiej bazylice Santa Maria della Salute, będącej również dziełem Baldassara Longheny. Imponującą kopułę, zakrystię oraz klasztor zaprojektował natomiast Pompeo Ferrari. Walory duchowe, historyczne i architektoniczne Świętej Góry zostały ukazane przez podniesienie świątyni do godności Bazyliki Mniejszej (1971) i uznanie całego zespołu klasztornego za Pomnik Historii Prezydenta RP (2008). Od 1668 roku kustoszami Sanktuarium Świętogórskiego są księża filipini, których charyzmatem jest ewangelizacja przez szeroko pojętą kulturę.


           Klasztor Księży Filipinów na Świętej Górze posiada bogatą tradycję muzyczną. Rozpoczynając swoją pracę duszpasterską w Polsce, księża filipini realizowali ideę oratoryjną św. Filipa Neri, który działał w Rzymie w XVI wieku. W swojej oryginalnej metodzie głoszenia Ewangelii wielką rolę przypisywał muzyce, przez którą łatwiej dotrzeć do głębi ludzkiego serca. W związku z tym gromadził w swoim oratorium także wybitnych muzyków i kompozytorów, takich jak Giovanni Animuccia, czy Giovanni Pierluigi da Palestrina oraz dał początek oratorium jako nowej formie muzycznej. Od XVII wieku istniała w Gostyniu kapela świętogórska, która uświetniała uroczystości religijne, a także koncertowała na dziedzińcu klasztornym. Była to kontynuacja filipińskiej tradycji muzycznej, która mogła przybrać w Gostyniu wielkie rozmiary dzięki wsparciu ze strony fundatorów – Konarzewskich, Mycielskich i Opalińskich. Ambicją Zgromadzenia było zatrudnianie najwybitniejszych muzyków i kompozytorów. Tworzyli oni nowe utwory dla potrzeb istniejącego sanktuarium, a także gromadzili dzieła muzyczne największych ówczesnych europejskich mistrzów. Naszą muzyczną schedą jest więc kilkusetletnia biblioteka kapeli. W związku z tym w archiwach znajdują się do dziś kopie utworów m. in. Haydna, Mozarta, Diterrsdorfa, Cherubiniego, Pokornego, Novotnego, Pichla, Stamitz’a, Lohr’a, Habla oraz oryginalne utwory polskich kompozytorów m. in. Jana Wańskiego, Franciszka Ścigalskiego, Maksymiliana Koperskiego oraz Józefa Zeidlera. Ostatnie badania muzykologiczne archiwaliów muzycznych w klasztorze na Świętej Górze potwierdzają ich niespotykane walory. Bardzo liczne siedemnasto- i osiemnastowieczne manuskrypty stanowią niezwykle cenne dziedzictwo narodowe. Znaczenie prawykonań w czasie naszego festiwalu jest tym cenniejsze, że zawartość świętogórskiego archiwum muzycznego jest dotąd niepublikowana.


           Wszyscy, którzy uczestniczą w koncertach Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana podkreślają nie tylko wspaniałą akustykę bazyliki świętogórskiej, ale także wyjątkową duchową atmosferę. Ta świątynia jest nie tylko piękna i wspaniale przygotowana na każdy koncert, ale ma w sobie coś niewyrażalnego, pozazmysłowego. Przez te mury mówią wieki modlitw, nabożeństw, nawróceń i cudów oraz dawnych wykonań muzyki świętogórskich mistrzów. Wszystko to sprawia, że koncerty w bazylice mistycznie przenoszą nas w zupełnie inny czas. Na tym przecież polega doświadczenie sacrum: zatrzymuje się chronos – naturalny bieg rzeczy, a wypełnia się kairos – święty czas przeżywania wartości i wznoszenia serc ku nachylającemu się niebu. O taki wymiar każdego koncertu i każdego zarejestrowanego utworu troszczy się spoglądająca z cudownej ikony Świętogórska Róża Duchowna.


Ks. Jakub Przybylski COr

Dyrektor festiwalu

 
PROGRAMY POPRZEDNICH EDYCJI FESTIWALU

 

 

X Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2015 - zobacz

10. Festival der oratrischen Music MUSICA SACROMONTANA 2015 - Programm DE

 

 

- IX Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2014 - zobacz

9. Festival der oratrischen Music MUSICA SACROMONTANA 2014 - Programm DE


 

VIII Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTA 

- VII Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2012 - zobacz

7. Festival der oratrischen Music MUSICA SACROMONTANA 2012 - Programm DE

 

 


 - VI Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2011 - zobacz

6. Festival der oratrischen Music MUSICA SACROMONTANA 2011 - Programm DE 

- V Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2010 - zobacz

5. Festival der oratrischen Music MUSICA SACROMONTANA 2010 - Programm DE 

- IV Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2009 - zobacz

4. Festival der oratrischen Music MUSICA SACROMONTANA 2009 - Programm DE

 

 

 

  - III Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2008 - zobacz

3. Festival der oratrischen Music MUSICA SACROMONTANA 2008 - Programm DE 

- II Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2007 - zobacz 

- I Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2006 - zobacz

 

 

 

 


bocznypanel swieta gora

bocznypanel plyty

bocznypanel fragmentykoncertow

bocznypanel zapowiedzi

bocznypanel manuskrypty
bocznypanel 1procent

palestrina

© Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera | Kontakt