• baner1
  • baner2
  • baner3

Program festiwalu 2017

XII Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2017 - zobacz

12. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2017 - Programm DE

 

 

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się na przełomie września i  października 2017 roku
i będzie to pięć koncertów. Koncepcja artystyczna i promocyjna sprawia, że będzie to wydarzenie bardzo interesujące pod względem zakładanych celów o charakterze kulturalnym i patriotycznym.

Pierwszy koncert (30 IX 2017 r.), zatytułowany FADO e FATIMA, poświęcony będzie objawieniom Matki Bożej w Fatimie. Przypadająca w tym rok 100. rocznica tych ważnych wydarzeń stanowi okazję do ukazania tego niezwykłego fenomenu także w formie muzycznej. Zaprezentujemy przepiękne pieśni Fado w wykonaniu Kingi Rataj, a w niepowtarzalnym spektaklu wezmą udział także dzieci jako aktorzy i chór Poznańskie Słowiki.

Drugi koncert (1 X 2017 r.) przypada w Międzynarodowy Dzień Muzyki, dlatego zaprosiliśmy wspaniałych muzyków z różnych części świata i chcemy, aby wykonali dzieła świętogórskich kompozytorów, a także utwory – ich zdaniem – najbardziej charakterystyczne dla krajów, z których pochodzą. Będzie to też muzyczne włączenie się w modlitwę o pokój na świecie oraz okazji do artystycznej wymiany myśli o problemach świata przy pomocy uniwersalnego języka muzyki.

Trzeci z koncertów (7 X 2017 r.)  zatytułowany jest Nieznany Józef Zeidler. Symfonia Varsovia pod dyrekcją maestro Jerzego Maksymiuka wykona kolejne dzieła tego wspaniałego kompozytora oraz utwory innego wybitnego mistrza z Wielkopolski Antoniego Habla. Będzie to kolejna odsłona unikalnej spuścizny muzycznej Wielkopolski. Zaplanowaliśmy także rejestrację muzyczną tych odkryć, licząc na to, że staną się one kolejnymi przebojami w ramach pofestiwalowej serii wydawniczej MUSICA SACROMONTANA.

Czwarty koncert (8 X 2017 r.) to szczególna propozycja dla melomanów ceniących sobie ekspresję i muzyczną podróż. Jak wiadomo, Bazylika Świętogórska jest kopią weneckiej świątyni Santa Maria della Salute, dlatego zaprosiliśmy żywiołową orkiestrę Interpreti Veneziani. W czasie koncertu zatytułowanego Wenecka Noc artyści wykonają dzieła włoskich mistrzów - Vivaldiego, Tartiniego, Paganiniego i w ten sposób przeniosą nas w klimat miasta na wodzie i obudzą w nas emocje pełne miłości i tajemnicy.

W tym roku, z okazji inauguracji nowo wyremontowanego instrumentu organowego w Bazylice Świętogórskiej, wyjątkowo zaplanowaliśmy także piąty koncert ( 21 X 2017 r.). Będzie to wielkie wydarzenie dla całej lokalnej społeczności, ponieważ nowe organy w kościele są szczególnym świętem. Będzie to pierwszy koncert organowy na Świętej Górze od ponad 150 lat. Prof. Julian Gembalski, który jest autorem koncepcji muzycznej tej orkiestry anielskiej, wykona najpiękniejsze utwory literatury organowej oraz specjalne skomponowane na tę okoliczność dzieło, które w pełni ukaże walory muzyczne organów będących rekonstrukcją instrumentu barokowego. 

 


 

           Od najdawniejszych czasów wzgórze opodal miasta Gostynia było nazywane locus sacer (łac. miejsce święte) i locus Matri Dei (łac. miejsce Matki Boga). Już w roku 1468 istniała tu pierwsza cudami słynąca kaplica ku czci Matki Bożej. Cudownie uzdrowiony magnat wielkopolski Adam Florian Konarzewski stał się pierwszym fundatorem Świętej Góry. Dzięki niemu i wdowie po nim, Zofii z Opalińskich, w latach 1676-1698 wybudowano obecną świątynię – bazylikę p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP oraz św. Filipa Neri. Jest ona wzorowana na weneckiej bazylice Santa Maria della Salute, będącej również dziełem Baldassara Longheny. Imponującą kopułę, zakrystię oraz klasztor zaprojektował natomiast Pompeo Ferrari. Walory duchowe, historyczne i architektoniczne Świętej Góry zostały ukazane przez podniesienie świątyni do godności Bazyliki Mniejszej (1971) i uznanie całego zespołu klasztornego za Pomnik Historii Prezydenta RP (2008). Od 1668 roku kustoszami Sanktuarium Świętogórskiego są księża filipini, których charyzmatem jest ewangelizacja przez szeroko pojętą kulturę.

           Klasztor Księży Filipinów na Świętej Górze posiada bogatą tradycję muzyczną. Rozpoczynając swoją pracę duszpasterską w Polsce, księża filipini realizowali ideę oratoryjną św. Filipa Neri, który działał w Rzymie w XVI wieku. W swojej oryginalnej metodzie głoszenia Ewangelii wielką rolę przypisywał muzyce, przez którą łatwiej dotrzeć do głębi ludzkiego serca. W związku z tym gromadził w swoim oratorium także wybitnych muzyków i kompozytorów, takich jak Giovanni Animuccia, czy Giovanni Pierluigi da Palestrina oraz dał początek oratorium jako nowej formie muzycznej. Od XVII wieku istniała w Gostyniu kapela świętogórska, która uświetniała uroczystości religijne, a także koncertowała na dziedzińcu klasztornym. Była to kontynuacja filipińskiej tradycji muzycznej, która mogła przybrać w Gostyniu wielkie rozmiary dzięki wsparciu ze strony fundatorów – Konarzewskich, Mycielskich i Opalińskich. Ambicją Zgromadzenia było zatrudnianie najwybitniejszych muzyków i kompozytorów. Tworzyli oni nowe utwory dla potrzeb istniejącego sanktuarium, a także gromadzili dzieła muzyczne największych ówczesnych europejskich mistrzów. Naszą muzyczną schedą jest więc kilkusetletnia biblioteka kapeli. W związku z tym w archiwach znajdują się do dziś kopie utworów m. in. Haydna, Mozarta, Diterrsdorfa, Cherubiniego, Pokornego, Novotnego, Pichla, Stamitz’a, Lohr’a, Habla oraz oryginalne utwory polskich kompozytorów m. in. Jana Wańskiego, Franciszka Ścigalskiego, Maksymiliana Koperskiego oraz Józefa Zeidlera. Ostatnie badania muzykologiczne archiwaliów muzycznych w klasztorze na Świętej Górze potwierdzają ich niespotykane walory. Bardzo liczne siedemnasto- i osiemnastowieczne manuskrypty stanowią niezwykle cenne dziedzictwo narodowe. Znaczenie prawykonań w czasie naszego festiwalu jest tym cenniejsze, że zawartość świętogórskiego archiwum muzycznego jest dotąd niepublikowana.

           Wszyscy, którzy uczestniczą w koncertach Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana podkreślają nie tylko wspaniałą akustykę bazyliki świętogórskiej, ale także wyjątkową duchową atmosferę. Ta świątynia jest nie tylko piękna i wspaniale przygotowana na każdy koncert, ale ma w sobie coś niewyrażalnego, pozazmysłowego. Przez te mury mówią wieki modlitw, nabożeństw, nawróceń i cudów oraz dawnych wykonań muzyki świętogórskich mistrzów. Wszystko to sprawia, że koncerty w bazylice mistycznie przenoszą nas w zupełnie inny czas. Na tym przecież polega doświadczenie sacrum: zatrzymuje się chronos – naturalny bieg rzeczy, a wypełnia się kairos – święty czas przeżywania wartości i wznoszenia serc ku nachylającemu się niebu. O taki wymiar każdego koncertu i każdego zarejestrowanego utworu troszczy się spoglądająca z cudownej ikony Świętogórska Róża Duchowna.

Ks. Jakub Przybylski COr

Dyrektor festiwalu

 
PROGRAMY POPRZEDNICH EDYCJI FESTIWALU

 

XI Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2016 - zobacz

11. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2015 - Programm DE

 

 

X Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2015 - zobacz

10. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2015 - Programm DE

 

 

- IX Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2014 - zobacz

9. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2014 - Programm DE

 

VIII Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTA

 

 

 

- VII Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2012 - zobacz

7. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2012 - Programm DE

 

 

 - VI Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2011 - zobacz

6. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2011 - Programm DE

 

- V Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2010 - zobacz

5. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2010 - Programm DE

 

- IV Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2009 - zobacz

4. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2009 - Programm DE

 

 

 

  - III Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2008 - zobacz

3. Festival der oratorischen Music MUSICA SACROMONTANA 2008 - Programm DE

 

- II Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2007 - zobacz

 

 

 

- I Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2006 - zobacz

 

 

 

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w dniach 24-25 września i 1-2 października 2016 roku i będą to cztery koncerty. Koncepcja artystyczna i promocyjna sprawia, że będzie to wydarzenie bardzo interesujące pod względem zakładanych celów o charakterze kulturalnym i patriotycznym.

Pierwszy koncert ma ukazać nieznaną przeszłość wielkiego ziemianina i fundatora klasztoru, Adama Floriana Konarzewskiego poprzez muzyczną rekonstrukcję uroczystości pogrzebowych. Zamierzamy zaprezentować spektakl muzyczno-teatralny ze strojami z epoki, przybliżyć publiczności styl epoki sarmatyzmu, tak aby muzyka zilustrowała dawną przeszłość i wielkość polskiego patriotyzmu, skupionego i kształtowanego przez mecenat magnacki i klasztorny w Wielkopolsce.
.
Drugi koncert to Missa Tango. Jest to dzieło, które ma przybliżyć uczestnikom kraj i mentalność Piotra naszych czasów Ojca Świętego Franciszka, który w tym roku po raz pierwszy ma przybyć do naszej ojczyzny w ramach Światowych Dni Młodzieży. Koncert ten ma ukazać odmienność emocjonalną Ameryki Południowej i tym samych doświadczyć Powszechności Kościoła oraz jego misyjny wymiar. Muzyka tango na tle muzyki polskiej ma uruchomić u słuchaczy także świadomość uniwersalnego języka komunikacji poprzez kulturę.  

Trzeci koncert to Laudi Spirituali, czyli hymny duchowe św. Filipa odnalezione przez nas w bibliotece kościoła Santa Maria in Vallicella w Rzymie. Renesansowe dzieła mają przybliżyć postać i duchowość założyciela Zgromadzenia Księży Filipinów, a także mają zostać zarejestrowane we współpracy w prof. Estevanem Velardim i wydane jako wydawnictwo muzyczne w kooperacji międzynarodowej. Będzie to pierwsze w historii wykonanie tej muzyki przy udziale muzyków z Polski i Włoch, muzyki, która ma przesłanie głęboko ewangelizacyjne i humanistyczne

Czwarty koncert ma na celu ukazać barok misyjny, odnaleziony przez o. Prof. Piotra Nawrota  SVD w Boliwii w ciągu minionych dwudziestu lat. Koncert ten ma ukazać prawdziwe misyjne oblicze Kościoła realizującego zasadę inkulturacji. Odkrywca tej muzyki autorstwa Indian został uznany w roku 2014 za człowieka roku w Boliwii. Z koncertami tej muzyki oraz niezwykle interesującymi prelekcjami odbywa tournée  po całym  świecie, w najważniejszym ośrodkach i salach koncertowych. Jak dotąd, żadne z polskich ośrodków kulturotwórczych nie wykazał zainteresowania tymi odkryciami, a my jako pierwsi w Polsce zamierzamy zrealizować koncert Baroku Misyjnego, który ma znaczenie nie tylko przeżyciowe pod względem artystycznym, ale także poznawczym z punktu widzenia cywilizacji euroatlantyckiej i  pogłębieniu tożsamości chrześcijańskiej w Polsce w perspektywie misyjnego wymiaru Kościoła Powszechnego, do którego zostaliśmy jako naród włączeni przed 1050 laty.


bocznypanel swieta gora

bocznypanel plyty

bocznypanel fragmentykoncertow

bocznypanel zapowiedzi

bocznypanel manuskrypty
bocznypanel 1procent

palestrina

© Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera | Kontakt